logo

gnb banner
  • 붉은보석
  • 로도스도 전기 온라인
  • 거울전쟁 신성부활
팝업 창 닫기
팝업 내용
공지사항
공지사항
8081 [설맞이 GM 이벤트 2주차 당첨자 안내] 등록일 2024-02-14 11:12
작성자 붉은보석 조회수 582

 

 

 

 

안녕하세요 모험가 여러분, 붉은보석입니다.

 

2024 2 5일 부터 진행된 [설맞이 GM 이벤트 2주차 당첨자 안내] 당첨자를 안내해드립니다.

당첨된 모든 모험가 여러분들께 감사와 축하를 드립니다.

 

■ 메인1,2 반복 퀘스트 지원 이벤트 당첨자 안내

- 기간: 2024 2 5() ~ 2024 2 11()

메인 2 반복 보상 퀘스트 클리어 (30)

포탈 스피어 교환권[E]

rla*****

tlv*****

snc1***

jin10*****

ch3***

taj*****

kdo*****

alsl*****

yoy*****

jeonh*****

qii*****

slsl*****

iwo*****

pkm2***

keh7***

appi*****

hoa***

ssa*****

sksks*****

sta*****

jaeg*****

skdn*****

pch***

catse*****

dlrl***

clsr*****

goc*****

ohs*****

dlwowns*****

wcj0***

메인 1 반복 보상 퀘스트 클리어 (50)

날쌘 발걸음의 배지

shi*****

23q*****

min***

lhw9***

wlfh*****

seca***

audrn*****

ghost*****

kiro*****

pictures*****

did*****

yh5***

cjs*****

208*****

boh***

sai1*****

qnf*****

dudd*****

rudq*****

dod1***

wjdgk*****

see*****

ska***

seoyo*****

rat***

940***

droy*****

ekgk***

jjco*****

zoz*****

dldls*****

uFo***

wlr***

q595***

fbgk*****

bos*****

sown***

kwak***

boy***

s910***

lees*****

mona*****

sdut***

sha*****

guswl*****

lang***

sien***

rla6***

asdas*****

ehd***

 

■ 혼돈의 대지 돌파 이벤트당첨자 안내

- 기간: 2024 2 5() ~ 2024 2 11()

11단계 이상 클리어 3회 이상 (30)

양면 프레임

sien*****

minh*****

rosm***

cnal*****

eod*****

kwak***

wgwg***

kot8***

apfh*****

gyeong*****

aud*****

sugoo*****

kph***

wintr*****

tmdg*****

clsr*****

baech*****

eo1***

jang*****

ehdgu*****

gld***

zaq***

qnf*****

cjft***

kyoun*****

als*****

sef9***

ggg0*****

sec***

man***

1~10단계 클리어 1회 이상 (50)

대용량 광택제

oro***

hhh***

seca***

dlst*****

yan*****

km8***

rle***

jac*****

tay*****

sdj0***

hosu*****

siwo*****

lsh0***

rhkdd*****

allbl*****

rhdud*****

koci*****

dos*****

rldu*****

bin*****

ehv***

dsl***

sk5*****

qqq23*****

fbg*****

kyh7***

gusr***

kyw4*****

ikas***

planetbo*****

zoo***

yhj7***

hon*****

got*****

gkdn***

ysj1***

Dav*****

kiro***

ehg***

lkj4***

usa***

wjda*****

sun2***

jung*****

qort***

leeri*****

songhwan*****

pdo2***

skms***

denoi*****

 

■ 길드 일일 임무 지원 이벤트 당첨자 안내

- 기간: 2024 2 5() ~ 2024 2 11()

누적 4회 이상 클리어 (30)

마법배낭

whit*****

kma*****

dj8*****

bol*****

9ocha*****

pret*****

tldk***

lar9***

1juh***

dkse*****

qkrwl*****

qjawnwkd0*****

k10***

tjdc*****

hyu*****

dhv***

rani*****

ruh0*****

rlekf*****

jae8***

siwoo*****

dyddns7*****

jik1***

tkd*****

lhw3***

kimj*****

skm***

dld*****

okc***

lkm2***

누적 2회 이상 클리어 (50)

성운의 물결 양탄자 소환 세트 7일권

hyoju5*****

thdt*****

ajtwo*****

park*****

kjh0***

jm0***

aodrn*****

cjfd*****

ckdw*****

00gk*****

wp8***

dire***

cymo*****

hwaa1*****

del***

ome*****

dkw*****

dan***

wlt***

guf*****

gkrr*****

gns***

kls*****

dhqh***

dlaek*****

kil*****

sos7***

lee*****

did6***

fnxn***

qhdr***

dbzhskx*****

gilp***

skdic*****

ghd2***

kwo*****

toyl*****

wnghk*****

pak0***

kmsh*****

WHD*****

seoyo*****

rlg*****

wsw*****

yjh***

ibt*****

uio2***

fpd*****

skawj*****

wjdal*****

 

레이드 지원 이벤트 당첨자 안내

- 기간: 2024 2 5() ~ 2024 2 11()

레이드 클리어 1회 이상 (100)

포탈 스피어 교환권[E] 1

tmdr*****

gust*****

eun***

zero***

jang*****

jhy8***

zme***

n_3dtdt*****

tkdd*****

gur***

wogm*****

gusr*****

wlt*****

jhpis1*****

jyk9***

sdg2***

dong***

dunhi*****

qusa*****

luc*****

nyjw*****

dld*****

kkw0***

gsh***

chal*****

clcha*****

dlst***

yts0***

ysc6***

ehvh*****

guswl*****

sri*****

rqd7***

tpfl*****

sos1*****

qqk*****

syk*****

ksh2***

sprin*****

ssx*****

ztkd***

kimshin*****

djqj*****

lok8***

gytjs5*****

wol*****

shaw***

kbk8***

catse*****

dbduf*****

zzz2*****

rlac*****

duscnf*****

whu***

sbs8***

lna3***

qudal*****

bsm9***

pot***

jood*****

kill*****

audtjs3*****

wlsd*****

tras*****

tjtkd*****

dltm***

djt*****

wisd*****

chojh0*****

zpie***

336***

inet***

ajfn***

sj920*****

cxz***

xexe***

rahx*****

hmo1***

akc*****

572***

zoz*****

did6***

aoreh*****

ubg***

g2g***

lee1***

iito*****

sdh9*****

ved***

gkdq***

1030*****

gor*****

pooah*****

lna7***

hitu*****

mag*****

aoqn*****

qq2***

hong6*****

thesy*****

 

※ 이벤트 보상은 계정 당 1회에 한하여 지급됩니다.

※ 이벤트 보상은 214일 정기점검 중 지급이 완료 되었으며, 장바구니에서 확인 하실수 있습니다.

 

 


 

 

이전글-다음글-목록
다음글 [2월 21일(수) 정기점검 안내]
이전글 [2월 14일(수) 정기점검 안내]